Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fagstoff

Interiørkonsulenten
Omslag Interiørkonsulenten

Interiørkonsulenten

Interiørkonsulenten er skrevet for vg3 Interiør og består av lærebok og digitalt læremiddel. Fagsiden på nett utfyller læreboken. Teori som trenger oppdatering, og/eller som best lar seg presentere ved å linkes opp mot filmer, presenteres her på fagportalen fremfor i læreboken. Du finner derfor fagstoffet om Materialer, Visuell presentasjon og I arbeidslivet her.

 

NYTT : Du finner nå over 30 Kahoot quizzer til hele del A og B i læreboken her på fagportalen her.

 

 

NYTT : Det utvikles mange nye øvelser knyttet opp mot spesialområdene i boken. Farge- og materialkonsulenten har nå fått over 50 øvelser og interiørstylisten 14 øvelser. Finn dem her på fagportalen.

 

Mer om læremidlet

Gode interiørkonsulenter får vi når rollen deres i bransjen er tydelig definert, og når konsulenten står på selvstendig grunn med egen spesialkompetanse. Interiørkonsulenten gir grunnleggende kunnskap om interiørets komponenter, ser på prosjektering og på utøvelsen av faget. Boken deler interiørkonsulentens bransje inn i seks spesialområder. En interiørkonsulent skal kjenne godt til dem alle. Tanken er at elever og studenter skal ha mulighet til å fordype seg i et eller to av disse områdene, som grunnlag for senere yrkesvalg og eventuelt videreutdanning.

Læremidlet er laget for Vg3 Interiør i videregående skole. Vi har også tenkt at det kan brukes som en grunnstamme å bygge videre på for private fagskoler som tilbyr interiør. Til alle som er opptatt av møblering, lyssetting arbeidet med å plassere lyskilder i et rom og fargevalg, vil denne boken gi kunnskap og innsikt i problemstillinger knyttet til interiørfaget.

Denne fagsiden på nettet supplerer og konkretiserer boken og inviterer både lærer og lærende til aktiv bruk. Fagstoff om materialer og visuell presentasjon ligger her for å gi mulighet for oppdatering. Her ligger også aktuelle filmer og intervjuer med fagfolk i bransjen, oppgaver og quiz. De fleste filmene er bonusmateriale og hentet fra youtube og vimeo og er på engelsk. Wikisiden bygges opp av lærere og lærende, og egne blogger kan lenkes opp og gjøre det lettere å dele med andre. Forumet for elever og studenter, sammen med et lukket lærerforum, gir brukere over hele landet mulighet til å kommunisere kommer fra det latinske communicare og betyr: Å være på talefot med. med hverandre.


Interiørbransjen er i utvikling. Dette læremidlet setter søkelys på de mulighetene bransjen åpner for, og tydeliggjør interiørkonsulentens selvstendighet.
 

Trine Talgø er interiørkonsulent, teater- og filmscenograf. Hun underviser i dag på Nesbru videregående skole, på Vg3 Interiør og Vg2 Interiør og utstillingsdesign. Talgø har lang erfaring i tverrfaglighet og i det å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike designdisipliner. Hun har undervist i interiør under to reformer i offentlig skole og for to private fagskoler som tilbyr interiør. Med fortid som interiørkonsulent har hun ønsket å skape en mer yrkesorientert interiørutdanning. Talgø har hovedansvaret for læremidlets konsept en overordnet idé som alle deler føyer seg inn i.

Margun Underhaug er utdannet tekstildesigner fra Bergen Kunsthåndverksskole. Hun har studier i sosiologi og markedsføring fra Folkeuniversitetet, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Agder. I tjue år har Underhaug arbeidet i produksjonsbedrifter med design og produktutvikling. Hun har hatt sitt eget designfirma i ti år og har undervist i ti år ved Vågsbygd og Tangen videregående skoler. Underhaug har deltatt på juryerte utstillinger og har mottatt «Merket for god design».

Migrated