Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

MATERIALER

Når du bor i et hjem, kjenner du materialene på kroppen. Den taktile opplevelsen er sterkt til stede. Noen materialer gleder du deg over å være i nærheten av, andre reagerer du allergisk på. Noen materialer gir deg elektrisk støt mens du nesten ikke legger merke til andre, så kjedelig kan et materiale oppleves når det står i feil sammensetning. I interiørbransjen kan du godt ha som mål at alle materialer du innreder med, skal gi brukeren en positiv opplevelse. 

 


Filmen viser designstudenter som leker med
strukturden måten et hele er sammenføyd på, av ulike smådeler og vev i ulike materialer.

Materialtyper og deres grunnleggende egenskaper

Materialene du velger å innrede med, må tåle bruken de skal utsettes for. Materialer er et stort emne, og det finnes mye forskjellig på markedet. For at du skal få best mulig kjennskap til, forståelse for og kunnskap om materialer, gjelder prinsippet «både-se-og-røre-og-spørre» for alle materialene du møter i interiørbutikker, hjemme, på besøk hos folk osv. Du ønsker også å sikre deg at materialene som du anbefaler andre å kjøpe ikke inneholder allergiframkallende stoffer, er minst mulig forurensende eller på annen måte ødeleggende i produksjonen. Materialer har ellers en svært positiv egenskap ved at de kan absorbere suge opp, ta til seg eller reflektere kaste tilbake, gjenspeile lyd. I dagens samfunn, der stadig flere lider av øresus og svak hørsel og der støy kan være et stort problem for livskvaliteten, er lydisolasjon og lydregulering av rom stadig mer etterspurt. 


Ved totalrenovering rives det meste ned for å
bygges opp igjen på ny. Nye materialer skal inn,
gamle materialer brukes på ny og overflater
pusses opp.

Migrated