Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Stein på stein

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag 
    • innrede, møblere og style rom for ulike miljøer 
    • bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig 
    • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
    Migrated