Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Skumplast

Skumplast er et porøst plastmateriale som varierer stort i hvor har eller myk den er avhengig av hvilke plastmaterialer den er produsert av og hvordan den er produsert. Brukes til isolasjonsmateriale, madrasser, stopping av møbler og puter.


Filmen viser en pute som lages der det brukes noe skumplast i trekket.

Migrated