Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Leire og stein

Leire

Leire har mange bruksområder. Baderomsservanter og toaletter er ofte laget av fajanse eller porselen. Det samme gjelder serviser. Du har sikkert et teglsteinsbygg i nærheten, eller en innvendig teglsteinsvegg i et hus du har besøkt. Teglstein kommer i et stort spekter av farger, fra kremgule til gråbrune. Det vanligste i Norge er svært røde teglsteiner. Terrakottagulv, klinker- og fajansefliser ser du stadig i ulike varianter.

Keramikk er en samlebetegnelse på leire som er brent i ovn under høy temperatur. Keramiske fliser kan du få i et utall varianter med hensyn til farger, størrelser og mønstre, og med en viss variasjon i slitestyrke, porøsitet, overflate og jevnhet.

 

Stein

Generelt kan vi si at keramiske fliser er laget for å etterlikne steinens kvaliteter. Steinen kommer slik den er fra naturens side – sterk, vakker og med en viss grad av variasjonsmuligheter når det gjelder farger, porøsitet og overflatebehandling. Små rullesteiner gir for eksempel fotmassasje når du går barbeint. Her bør du vurdere hvordan du best legger steinene med tanke på rengjøring. De små rullesteinene kan også dekkes av et lag flytende gjennomsiktig epoksy, som legger seg mellom steinene. Da ser du rullesteinene, men vil likevel ha et helt glatt gulv.

Stein er et svært tungt materiale og transporten er derfor dyr og CO2-krevende. Derfor anbefales det å bruke lokale steintyper der det kan passe.  Vær også oppmerksom på at store flater med stein på både gulv og vegg krever god bæring av bygningskonstruksjonen. Det er ikke sikkert at du kan ha tunge steinbelagte vegger på en lettvegg. Her må du undersøke avstand til bæring.

  


Hvordan se forskjell på ulike steinsorter
 

Steinsorter

Egenskapene til de mange ulike steintypene avhenger av hvordan de er skapt. Det er tre måter å skape stein på og vi gir dem fellesbetegnelsen bergarter.

Den ene kalles eruptive bergarter (vulkansk) og er skapt av flytende magma fra det indre av jorden, som trenger seg fram og størkner. Granitt er et eksempel på dette og er en av de hardeste steinene vi har.

Sedimentære bergarter kalles den andre. Sedimenter betyr avsetninger, det kan være leire, gjørme, fossiler, skjell, osv. Disse steinene dannes ved at tidligere innsjøer, isbreer og elver har komprimert disse sedimentene sammen og over millioner av år har det tørket og blitt forsteinet. Kalkstein og sandstein er typisk komprimerte steiner. De er medium harde steiner med en sandaktig overflate.

Den siste typen kalles metamorfe bergarter. Når de to første bergartene blir utsatt for ekstremt høyt trykk, press eller temperatur går de inn i en metamorfose og omdannes til noe annet. Avhengig av hva som har vært under press og hva det har blitt omdannet sammen med skapes det mange ulike varianter av metamorfe steiner. Typiske eksempler vi bruker interiørt er marmor, skifer og kvarts.

 

Migrated