Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Miljø

Når du velger materialer til interiørbruk velger du selvsagt materialer som passer sammen rent estetisk og til den bruken de er ment for. I tillegg vurderer du om du i hovedsak skal bruke naturmaterialer eller ikke, du vurderer materialenes vedlikeholdskrav, og du legger deg på et prisnivå tilpasset kunden.

Kloden vår

Det er du som velger om materialene du foreslår, skal være bærekraftige eller ikke. Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. For å måle miljømessig bærekraft brukes ofte økologiske fotavtrykk som metode. Disse fotavtrykkene forteller deg hvor mange jordkloder som trengs dersom alle på jorden forbruker like mye og på samme måte som deg. Med andre ord: Hvor mye forbruker vi, og hvor mye avfall produserer vi? Det som måles, er blant annet skogbruk, fiske, jordbruk, beitemark og energibruk, og vi snakker gjerne om CO2- eller fotavtrykket (vannavtrykket) til materialene vi velger å bruke. I interiørmessig sammenheng vil du alltid vurdere produktenes og materialenes generelle fotavtrykk. Det gjør du enklest ved å velge materialer i enten fornybare eller resirkulerbare råstoffer, brukte produkter og materialer eller nye produkter og materialer som er miljømerket.

Interiørbransjen er en stor synder på dette området, og det settes derfor krav til at du som interiørkonsulent har et bevisst forhold til bærekraft i alle ledd. Det er designerne i alle designbransjer som anbefaler hva som skal brukes hvor, som påvirker andre menneskers kjøp og hvilken vei trendene peker, som sitter på nøkkelen til framtidens bærekraft.

Bruk byggforskbladet 421.523 "Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater" for å sette deg mer inn i hvilke materialer som gir best uttelling for innemiljøet: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=4043 og bladet 470.113 "Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan": http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&docNumber=470113. Bladet 570.111 "Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer" gir god oversikt over vernetiltak til arbeid med maling og andre materialer: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&docNumber=570111.

 

Migrated