Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Mørtel og betong

Mørtel

Mørtel består av bindemidler som kalk, sement eller gips, og tilsetningsmidler som gir fylde og farge, for eksempel sand, grus eller marmormel. Den vanligste mørtelen i butikkene er basert på sement og gir en sterk overflate. Du kan tilsette pigmenter og dermed få en «sydlandsk tekstur», der fargen ligger inni veggen. Gips og kalkblandinger, med eller uten sand eller marmormel, gir deg estetisk sett helt andre overflater. Malere som driver med gamle malerteknikker, kan mye om dette. Ved å utforske mulighetene med ulike typer mørtel og ulike påføringsverktøy kan du lage spennende og vakre veggoverflater. En vegg kan få en fløyelsmyk karakter eller se ut som eksklusiv marmor.


Filmen viser hvordan fin mørtel med marmormel kan påføres en vegg.
 


Her ser du en slemmet teglsteinsvegg. Slemming er en mørtelbasert  velling av sement, sand og vann som påføres betonger et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet. Prosessen kalles hydratisering, og resultatet blir betong. - og steinvegger med en stor børste. Slemmingen gnis inn for å tette porer, hull og gammel fugemasse.

Betong

Betong er et materiale som kan brukes i gulv, vegg, kjøkkenbenk eller til støpte småformer som for eksempel lampeholdere eller fat. Betong lages av sement, sand, stein, vann og diverse hjelpestoffer i ulike blandingsforhold. Sement er i hovedsak framstilt av knust kalkstein og er et bindemiddel som brukes til å produsere både betong og mørtel. Sement avgir store mengder CO2 under produksjon, men når den kommer i kontakt med vann for å lage betong, blir 5–20 % CO2 bundet tilbake i betongen. Det arbeides for å redusere CO2-avtrykket i betong, og det er nå kommet såkalt lavkarbonsement eller miljøsement. Betong er en storforbruker av energi i produksjonsprosessen. Ser vi på betongens motstandsevne, blir det likevel lett å forsvare bruken av betong som et bærekraftig byggemateriale fordi den krever lite vedlikehold og har svært lang brukstid sammenliknet med andre materialer. Lite vedlikehold er både økonomisk og miljøvennlig. Betongen kan støpes i støpeform eller fast på stedet. Når du får en tømrer til å støpe en betongvegg innendørs, setter tømreren først opp en forskaling. Forskalingen er en midlertidig form eller konstruksjonmåten noe er bygget opp eller satt sammen på som vi heller den flytende betongen i, og som holder betongen på plass til den er tørr og herdet.


Podier, krakker, bord og fat i gjennomfarget betong.

 


Hva kan du få til med betong?

 

mur- og betongbransjens hjemmesider kan du se ulike overflatebehandlinger på betongvegger. Her blir det illustrert hvordan ulike forskalingsmaterialer, fargepigmenter, sliping av betong og måter å påføre murpussen på kan skape helt ulike formuttrykk. Betong kan også impregneres.

Denne serien med fire filmer viser hvordan du enkelt kan produsere en form og lage betongprodukter: 

 


Filmen viser hvordan du svært enkelt kan lage egne dekorative gjenstander i betong.

Når betongen blir blandet med lysledende glassfiber, får vi delvis gjennomsiktig («translucent») betong. Dette betongproduktet er ennå relativt nytt og derfor kostbart. Styrken er omtrent som i vanlig betong, men gjennomsiktig betong er superlett og sammenliknes med japanske risvegger både i gjennomskinnelighet og vekt.Filmen viser et eksempel av en transparent betongflis.

Er du ute etter noe helt spesielt er det masse praktiske tips og ideer å hente på Concrete Network og denne tyske hjemmesiden.

Porebetong

Porebetong framstilles av vann, sand og kalk og består av 80 % luft. Den brukes til bærende og ikke-bærende vegger og er ideell til å bygge faste innredningselementer: kjøkkenøy, reoler, dusjnisjer, benkeplate med hyllesystemer på bad o.l. Materialet er varmeisolerende, det puster, er bærende og brannsikkert. Med en håndsag og en fil former du materialet slik du ønsker. Blokkene kan mures sammen med tynn fugemørtel og overflatebehandles med murpuss.


Filmen viser en møbeldesigner som former en krakk av porebetong.


Filmen viser mange eksempler på hvordan du kan innrede med porebetong, og er en reklamefilm for en av flere leverandører av materialet.

Migrated