Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Plastmaterialer

Plastmaterialer er lette å forme, og de gir lite materialsvinn og etterarbeid. De er lette i vekt, lette å masseprodusere, og noen av dem kan brukes om igjen. De har like fullt mange ulemper. De kan utvikle giftige gasser ved brann, mange typer kan avgi giftige stoffer til omgivelsene gjennom hele brukstiden, og det tar svært lang tid å bryte dem ned – flere tusen år er ikke uvanlig. Plast er et unaturlig produkt med mange hjelpekjemikalier tilsatt.

Vi bruker plast i møbler, tekstiler, møbelplater, maling osv. Det finnes tre hovedtyper av plast: mykplast, hardplast og skumplast. Både mykplast og hardplast kan støpes.


Filmen viser hvordan du kan lage ditt eget akrylbord.


Her finner du gode tips om du skal lage noe i akrylplast.

Migrated