Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Bærekraft

 

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 

 

Bærekraft tar for seg åtte ulike emner:

Sosiale forhold

Framtidige generasjoners behov, dine barn og barnebarn, skal tas hensyn til når det i disse dager utvikles produkter og materialer. Produkter og materialer bør dessuten holde så god kvalitet at de ikke må skiftes ut etter kort tid, og dermed skape større etterspørsel enn nødvendig.

Etiske forhold

Etikk er en systematisk måte å reflektere over din egen og andres moral på. De som produserer selve produktene og materialene vi kjøper skal ha gode arbeidsforhold. Det må ikke brukes barne- eller slavearbeid. Arbeiderne skal ha mulighet til å organisere seg i fagorganisasjoner. Tekstil- og møbelproduksjon er dessverre altfor ofte knyttet til slavearbeid. Produksjonsselskapene blir presset på pris av de store møbelkjedene, noe som ofte skaper svært dårlige arbeidsforhold. Det koster å produsere møbler og tekstiler. Når et bord bare koster 800 kr i butikken, kan du tenke deg hvor lite som går til arbeiderne som har brukt flere timer på å lage det. Og det er mange som skal tjene på dette bordet: butikken, leverandøren, fraktselskapet, designeren, produsenten, lakkereren, snekkeren, tømmerhoggeren og plantasje-/skogeieren.

Råstoff

Et råstoff er en ressurs vi kan bruke til å lage noe annet. Våre produkter og materialer kan være laget av naturlig fornybare råstoffer, av ikke-fornybare råstoffer eller av kjemisk utviklete råstoffer.

  • De fornybare råstoffene kommer tilbake over tid så sant de ikke utryddes. Typisk fornybare råstoffer som brukes interiørt, er trær og plantefibrer til tekstilbruk. Disse råstoffene er ofte lett nedbrytbare, avhengig av overflatebehandlingen. Flere overflatebehandlinger kan inneholde allergiframkallende stoffer, noe som skaper problemer dersom du for eksempel sover i slike materialer. Så her må du være oppmerksom på hvordan råstoffet er overflatebehandlet.
  • De ikke-fornybare råstoffene tas fra jordskorpen. De forsvinner når vi bruker dem, og kommer ikke tilbake igjen. Noen av dem kan resirkuleres, for eksempel metaller, mens olje og gass ikke har den muligheten og brukes etter hvert opp.
  • Det finnes mange kjemisk sammensatte råstoffer. De lar seg vanskelig bryte ned, noen av dem trenger flere tusen år på det.
  • Resirkulerte «råstoffer» er blitt en økende kategori. Dette er materialer som for eksempel knuses og presses sammen med andre materialer eller lim og blir til «nye» råstoffer. Disse råstoffenes evne til å brytes ned i naturen avhenger av limets naturvennlighet og hva slags materialer de har vært laget av i utgangspunktet.

Et typisk eksempel fra interiørbransjen på at både fornybare og ikke-fornybare råvarer utryddes, er bruken av fargepigmenter til å farge tekstiler, male osv. De fleste fargepigmentene produseres nå kjemisk. Et annet eksempel er mahogni og teak fra regnskogene. Alternativet til å bruke disse populære mørke treslagene er for eksempel å mørkbeise lysere treslag som ellers likner de mørke. Mørkbeiset eik er i denne sammenheng et vanlig alternativ. Å gjenbruke, renovere eller redesigne de gamle mahognimøblene er også gode alternativ, eller å designe løsninger med bevisst bruk av lysere treslag.
 

 

Filmen viser et løst tekstil som brettes rundt en stol som igjen kun er støpt i ett eneste stykke polyurethan. Tekstilet festes med borrelås. God design gir færre produksjonsprosesser.

 

Framstilling

Det er et bærekraftig ideal at et produkt har færrest mulig produksjonsprosesser knyttet til seg. Det gjør at det blir minst mulig avfall i forbindelse med produksjonen. Se på stolen du sitter på. Hvor mange ulike materialer og deler er den bygd opp av, inkludert skruer, lim og overflatebehandlinger? Dess flere produksjonsprosesser, dess mer forurensning og dess mindre bærekraft. Svært mange overflatebehandlinger kan dessuten skape allergiske reaksjoner. Eksempler på dette er brannhemmende behandling som brukes på møbler og gardinstoffer. Bomull er også kjent for å gå gjennom en lang rekke behandlinger: mykgjøring, fiberstyrking, brannhemming osv. I tillegg er bomull kjent for å ha et stort vannavtrykk. Det er kommet mer økologisk bomull på markedet, men det har liten effekt på vannavtrykket. Bomullens fantastiske egenskaper har fått et dårlig rykte på seg, og det arbeides hardt for å finne erstatningsprodukter. Tekstiler av bambus har i nyere tid vist seg å overgå bomull i kvalitet. En dyktig produktdesigner formgir produktet sitt på en slik måte at færrest mulig giftstoffer blir nødvendige.Filmen viser en enkel design som også gir flerbruk.

 

Formgiving

Ideelt skal produktene designes med en slik håndverksmessig og estetisk kvalitet at de varer i lang tid, både når det gjelder slitasje og det visuelle uttrykket. Kunden din skal ikke måtte kjøpe nye produkter fordi de gamle ikke lenger passer inn i trenden eller fordi de fysisk ikke tåler noen års bruk.

Forbruk

Ved hjelp av gjenbruk og redesign i interiøroppdrag kommer du ofte fram til oppfinnsomme løsninger. Å blande gammelt og nytt gir interiøret dybde og framhever den personlige stilen. Når du bestiller nye materialer og produkter, skal det ideelt sett være bærekraftige produkter. Det skal ikke være nødvendig å skifte dem ut på lang tid, og alle eller de fleste delene av produktet skal kunne resirkuleres. Du kan prøve å overbevise kunden om at det er mer nødvendig å bestille bærekraftige materialer og møbler enn å se etter billige løsninger. Det finnes også produkter som forbruker elektrisitet, for eksempel belysning eller varmtvannstanken. Et stort badekar kan bli en utgiftsbombe når det brukes ofte. Velg gjerne et stort badekar dersom det bare brukes av og til for å gi avstressing og ro for sjelen. Brukes det hver dag i stedet for dusj, er det bedre med et lite badekar.

Interiørstylistparet Ingvild Flesland og Olaf Rademacher har spesialisert seg på å jakte på skatter på bruktmarkeder rundt om i hele Europa. To ganger i året reiser de ut for å lete etter "vakre og kule" gjenstander og sender det hjem til sitt eget hus, på Østlandet. Her integrerer de alt det nye med det som allerede eksisterer i huset sitt. Hver søndag åpner de hjemmet slik at kunder kan vandre rundt og kjøpe ting de liker, det kan være vakre speil, vaser, bord eller kule lamper og morsomme små gjenstander. Alle gjenstander skal være i huset et halvt år før de selges. Her finner du en artikkel i Dagbladet med bilder fra deres hjem.

Transport

Lokale materialer som norskprodusert treverk eller skandinaviskproduserte møbler er langt å foretrekke framfor materialer og produkter som er på lange reiser rundt i verden i store lastebiler eller lasteskip. Tungtrafikken koster samfunnet stort i CO2-utslipp, svevestøv og annet. Vær spesielt oppmerksom på gjenstander som veier mye. Dess tyngre et produkt er, dess mer forurenser det på transportreisen. Det koster mer i arbeidskraft å produsere lokalt, men det sparer oss for svært mye forurensning. De verste eksemplene er norske materialer som sendes til for eksempel Asia for å settes sammen før de kommer tilbake for salg i norske butikker, gjerne via flere mellomstasjoner på veien. Det kan likevel hende at fjernproduserte møbler helhetlig sett er mer bærekraftige å bruke enn lokalproduserte møbler. Det kan gjelde u-land som for eksempel har stort behov for å tjene på eksportvarer, noe som kan bidra til økt behov for arbeidskraft og redusert behov for u-hjelp. Dette svarer igjen til punktene sosiale og etiske forhold i bærekraft. Du skal hele tiden ha et globalt perspektiv. Bærekraft er et omfattende tema, og du må stadig gjøre dine egne vurderinger av hva som til enhver tid gir best mulig bærekraftig avkastning.

 

Kuratoren til Copenhagen Showhow forteller om deres fokus på bærekraftig design til messen.

 

Avfallshåndtering

Alle materialer i ethvert produkt skal ideelt sett kunne resirkuleres. Elektriske produkter som lysrør og kjøleskap inneholder ofte giftige materialer som kvikksølv og annet. Alle elektriske materialer skal leveres til spesialavfall. Det finnes gjenbruksstasjoner der kunden din kan sortere og kaste byggematerialer, gjenstander og spesialavfall når de pusser opp. Dersom de bestiller container og kaster alt mulig opp i den uten å sortere, vil det koste dem dyrt. De må da betale for at folk på gjenbruksstasjonen sorterer hver minste ting for dem. Alternativet til å kvitte seg med fullt brukbare gjenstander og materialer er å annonsere dem på hjemmesider som tilbyr bruktsalg, eller donere dem til Fretex og loppemarkeder. Bruktbutikker tilbyr ofte å kjøpe opp hele dødsbo. Å følge med på loppemarkeder kan gi deg som designer gode muligheter til å få tak i designmøbler, antikviteter eller gi deg morsomme ideer til ting du kan redesigne. Grønn Hverdag har en nettside med lenker til bærekraftige interiørprodukter.

Migrated