Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Miljømerking

 

Med stadig økende krav til innemiljø og materialer er det utarbeidet flere miljømerker som har relevans for interiørbransjen. Grønn Hverdag har mange gode tips til miljøvennlige boliger og livstil. Bruk hjemmesiden deres for å øke din forståelsen for miljø.

 

    Svanemerket er en felles nordisk miljømerkeordning, mens blomsten er EU-landenes fellesmerke. Ellers er de nokså like. Begge baserer seg på fra-vugge-til-grav-prinsippet, ved at merkene vurderer produktet miljømessig fra materialene hentes ut av naturen eller råstoffene settes sammen og helt til forbrukeren kaster produktet. Hvert tredje til femte år må produsentene på nytt søke om godkjenning ettersom disse merkeordningene stadig øker kravene. Du finner produkter som er merkegodkjent, på Svanemerkets hjemmeside.
 

 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har en merkeordning som er strengere enn Svanemerket og EU-blomsten. Den tar utgangspunkt i de samme kriteriene og lager flere som går direkte på astma- og allergireaksjoner og andre overfølsomme reaksjoner. Du finner produkter som er godkjent av NAAF, på deres hjemmesider.
 

 FSC-merket er en sertifiseringsordning for bærekraftig skogbruk og bokstavene står for Forest Stewardship Council. Men Regnskogfondet mener  at FSC-sertifisert trevirke ikke kan garantere bærekraft. Ifølge dem er det per 2012 ingen troverdige sertifiseringsordninger for tropisk tømmer. Hold deg oppdatert på dette området gjennom Regnskogfondets nettsider. Regnskogfondet har stadige kontroller ute i interiørbutikkene for å sjekke utvalget av regnskogtømmer. Kjøkkenbransjen var med i testen første gang i 2010 og kom dårligst ut. Kjøkkenbransjen tok tak i utfordringen, og flere av verstingene var regnskogfrie året etter. På regnskogfondets hjemmeside finner du en oppdatert oversikt over tropisk tømmer.

    De fleste bygg som selges eller leies ut, skal energimerkes. Bokstavkarakterene A–G, der A er best, viser hvor høyt eller lavt boligens energibehov er. Oppvarmingsmerker fra grønt til rødt viser hvor bærekraftige energikildene som brukes til å varme opp huset, er. Sammen med en tiltaksliste over hva som kan medvirke til redusert strømforbruk, er disse to merkeordningene viktige for potensielle kjøpere og leietakere. Hvitevarer er også energimerket og har etter hvert fått bedre kvaliteter enn A. Dette er løst ved å sette et plusstegn etter A-merket (A+ eller A++). Dess flere plusstegn varen har, dess mer energieffektivt skal produktet være. Her finner du et prøveeksemplar på en energiattest for en bolig.

Ønsker du kunnskap om energieffektive tiltak, som viser både investeringsforslag, effekt og har priseksempler på tiltakene, kan du se på dette og dette faktaarket. 
 

  Å bli sertifisert som miljøfyrtårnsbedrift forteller at en virksomhet har gått gjennom en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav. Blant bedriftene finner du møbelprodusenter, rørleggere, murmestere, mekaniske verksteder, elektrikere, byggmestere, butikker, malermestere osv. Kanskje også snart interiørkonsulenter? Du kan finne sertifiserte miljøfyrtårnsbedrifter på Miljøfyrtårns hjemmesider.

 CE-merket er en garanti for at det merkede produktet oppfyller EU- og EØS-kravene til helse, miljø og sikkerhet. Merket sier ingenting om produktets kvalitet eller miljøegenskaper utover at det oppfyller myndighetenes minimumskrav.

 

EPD - Environmental Product Declaration. Er en miljødeklarasjon, et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt eller en tjeneste (f.eks. et bygg, et møbel, rengjøringstjenester, vannkraft eller annet), på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Her er link til EPDer av møbler.

 

 

Migrated