Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

De tekniske tegningene

Tekniske tegninger har mange gode formål. I første runde hjelper de deg å se konsekvensen av det du har tenk. Tegningene er presise og i riktig målestokk, og gir en svært god oversikt over formspråk, komposisjonden måten en innordner enkelte deler på i en helhet, gangveier, soneinndeling, funksjonalitet, brukervennlighet og generelt estetisk uttrykk.

Mange kunder har vanskelig for å lese tekniske tegninger. Fargelegging, bruk av ulike strektykkelser, god symbolbruk, målsetting av tegninger, tydelige snitthenvisninger og notater på tegningene er alle hjelpemidler for kunden til å forstå løsningen din. Snekkere, rørleggere og elektrikere er opptatt av at tegninger er nøyaktige og riktig målsatt. Håndverkerne vil bruke mye tid på tegningene dine og bli oppmerksomme på utfordringer. At du har en viss forståelse for det arbeidet de skal i gang med, er av stor betydning. Du kan risikere mange forandringer på løsningen om du ikke har tatt nok hensyn.


Bruk av tegnemaskin er et effektivt verktøy til å trekke opp snitt fra plantegninger.

Når du har tegnet en planløsning bruker du den til å trekke opp (projisere) snitt. Deretter bruker du plan og snitt til å trekke opp eventuelle aksonometriske tegninger. Å veksle mellom å skisse i både plan og snitt samtidig gir et helhetlig inntrykk gjennom hele prosessen. Projeksjonstegning har du lært tidligere. Her er en svært enkel film til oppfriskning av prinsippet:

Migrated