Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Målsetting

  • Ved målsetting av tegninger er det ikke nødvendig å målsette alle detaljer. Finn fram til hva som er hensiktsmessig å informere om i forhold til avstander.
  • Sørg for at mållinjene ikke forveksles med selve tegningen.
  • Måltall skrives i millimeter.
  • Vær konsekvent med hvor du skriver måltallene. Du vil holde dem over, under eller inne i mållinjen (       2400      ).
  • Vær konsekvent på hvilken vei tallene leses fra. Leseren skal ikke måtte rotere tegningen 180 grader for å lese målene.
  • Plassering av sittegrupper målsettes best, med kun ett mål, fra senterpunkt av hele sittegruppen til vegg.
  • Veggtykkelser målsettes kun en gang, selv om det er mange vegger i samme tykkelse.
  • Det er som regel godt å ha med mål på hele rommets høyde og lengde.
  • Har du mange mål som du må ha med kan du sette mål på alle de fire sidene av tegningen. Det gjør det lettere å lese målene.
  • Har du mange overlappende mållinjer på en side av tegningen, legger du de korteste målene nærmest tegningen og de lengste målene (som for eksempel romhøyde og -lengde) lengst unna tegningen.


Tegningen viser mange mål. Vurder om alle er relevante og om du ville hatt andre mål.

Migrated