Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Skrifttype

Du bør tenke på hvor lesbar skrifttypen du velger er. Mange sverger til skrifttyper som Verdana eller Arial for deres renhet og gode lesbarhet. Du vil finne fram til en lett lesbar skrifttype som samsvarer med ditt uttrykk. Denne kan du gjerne holde deg til i all kommunikasjon framover. Det vil vise en gjennomgående stil i layout og hjelpe deg til å gi et ryddig inntrykk av hva du presenterer.

Serien "How to architect" viser i denne filmen hvordan du skriver som en arkitekt:

Migrated