Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Strek

Bør du bruke digitale streker eller frihåndsstreker i tegningene? Mange sverger til håndtegnede tegninger på grunn av den levende streken. Er du mer effektiv på data kan du alltids tegne over datategningene på lysbord og gi tegningene et håndtegnet uttrykk. Kompliserte konstruksjoner kan være lettere å tegne i 3D på data, for så å printe ut perspektiv og legge detaljer inn for hånd som her:

Det brukes ulike strektyper og ulike strektykkelser i teknisk tegning:

  • Tynn strek - 0,1-2: brukes til mållinjer, henvisninger og skravering
  • Medium strek - 0,3: brukes på møbler og interiør
  • Tykk strek - 0,5: brukes på snittlinjer
  • Stiplet linje: brukes på underliggende skjulte gjenstander
  • Strek-punkt-strek linje: brukes på overliggende skjulte gjenstander


Et godt eksempel på tykk strek gjennom snittlinjer, tegnet av arkitekten Norman Foster.

Migrated