Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Tegningstype

En layout skal være ryddig, enhetlig og oversiktlig. Den skal overbevise kunde og samarbeidspartnere om at du leverer kvalitet og gode løsninger tilpasset oppdragsgivers ønsker og behov.

Planløsninger

Planløsninger presenteres med nødvendige mål, nordpil og snitthenvisninger. I noen tilfeller ønsker du å informere en del på planløsningene. Når det er tilfellet bør du presentere to planløsninger; en mer teknisk med målsetting og snitthenvisninger, og en fargelagt med informerende notater på.

 

Snitt

Snitt presenteres med nødvendige mål og ofte med en miniversjon av plantegningen, i et hjørne av plansjen, som illustrerer snittenes opphav. Det gjør layouten enklere å lese.  Du kan gjerne ha flere snitt på samme A3-ark. Sørg for en logisk rekkefølge. Har du flere snitt til samme rom plasserer du dem på samme plansje. En plantegning med alle snitthenvisninger forbereder kunden på hva som er i vente.
 


Snitt med miniplan som viser aktuelt snitt gjør det svært enkelt å følge med. Bruk av foto av faktisk utsikt eller kunstverk som skal henge på veggen gir kunden en mer realistisk opplevelse av løsningen.

 

 
Snitt som avsluttes midt på veggen avsluttes som på tegningen til venstre.

 

 
Legg alltid menneskefigurer inn i snittene. Det hjelper leseren å forstå proporsjonene.

Perspektiv

Du kan ha ett stort perspektiv eller gjerne også flere små perspektivutsnitt på samme plansje. Disse utsnittene må velges med omhu og fargelegges med levende skygger. Det er lettest for kunder å forholde seg til perspektivene.
 

 

 

Himlingsplan

Himlingsplan tegnes gjerne på kalker- eller foliepapir og monteres på egen plansje med en planløsning som ikke er fargelagt. Planløsningen ligger under for å illustrere plassering av møbler og fast innredning uten at den tar for mye oppmerksomhet. Himlingsplanen blir full av annen informasjon og dette grepet gjør at den oppleves ryddigere og enklere å lese. Selve himlingsplanen tegnes med vegger, dører og vinduer i tillegg til alle el-symbolene. Nordpil er også vesentlig å ha med her. Dette for å vise hvor solen står inn gjennom vinduene morgen, middag og til kvelds.
 

  
Dette er fra et prosjekt av en student ved Kunsthøgskolen i Oslo og viser hvordan en himlingsplan også kan illustreres med overheadpapir i modell.

Det er vanlig å lage enkle lysskisser før himlingsplanen. Her ser du to måter å lage enkle og beskrivende lysskisser på:

 
 
Ved planlegging av belysning for bad må du ta hensyn til våtromssonene. En god måte å få overblikk over soneinndelingen, og hva slags belysning du kan ha hvor, er å skravere inn våtromssonene før du begynner å skissere løsninger til himling og belysning. Her ser du en skisse med de ulike sonene i hver sin farge tegnet oppå en planløsning. De tre skissene med forskjellige løsninger til lyssetting arbeidet med å plassere lyskilder i et rom er tegnet på skisserull lagt over planløsningen. Alle småprikkene nederst til høyre skal illustrere stjernehimmel med leddioder. 
 
Migrated