Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Tittelfelt og ramme

Alle tegninger eller plansjer skal ha et tittelfelt. Det kan ligge nederst til høyre på presentasjonsarket, eller langs hele nedre eller høyre del av arket. Det er også vanlig å tegne en strek litt innenfor kantene av arket. Det rammer inn tegningen og kalles rammen. Tittelfeltet festes ofte til denne rammen. Tegninger oppbevares ofte i permer eller bindes inn i egne spiralrygger. Ved å la venstre side av arket få en til to ekstra centimeter på rammen gir du rom for en hullemaskin.

Denne listen viser hva som står som standardtekst (foran kolon) og med eksempler på tekst som tilskrives de ulike prosjektene:

  • Prosjektnavn: Kjøkken
  • Tegningstype: Planløsning/ Snitt A-A/ Aksonometri
  • Mål: 1:50
  • Dato: 03.11.2012
  • Tegnet/ designet av: Ola Nordmann
  • Oppdragsgiver den eller de som setter i gang et byggeprosjekt: Fam. Andersen
  • Tegningsnr.: 01 av 06
Migrated