Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Bildebehandlings-program

Du kan fargelegge digitalt på flere måter: via 3D- tegneprogrammet ditt eller tilleggsprogramvare som kan brukes sammen med det. Når det kommer til ArchiCad finnes det et tilleggsprogram som heter Artlantis, som har spesialisert seg på farger, materialer og lyssetting arbeidet med å plassere lyskilder i et rom. Eller via et bildebehandlingsprogram, f.eks Adobe photoshop eller CorelPainter. Det er stadig flere som har begynt å utnytte dette i bransjen. Du kan scanne håndtegningene inn og åpne dem som bilder.

Du kan også fargesette tegningene direkte i et layoutprogram, som f.eks Adobe Indesign eller CoralDraw. I disse programmene jobber du med komposisjonen på hele plansjen i ett. Du kan sette inn tekst (eller sette av plass til håndskrevet tekst), komponere flere tegninger sammen på et A3 ark, legge inn farger, detaljutsnitt, nordpil osv. 

Filmserien under viser bruk av Photoshop for å:

  1. redigere et bilde av en modell til presentasjon:

     
  2. starte det grafiske arbeidet til en presentasjon, med photoshop og legge inn bildet av modellen:

     
  3. jobbe grafisk med tekst i modellbildet til en presentasjon:

     
  4. legge mennesker inn i en tegning:

Her er flere digitale kurs fra samme person.

Her kan du se hvordan du bruker et bildebehandlingsprogram til å lage hele oppriss:


 

Her finner du flere kurs på nett:

Migrated