Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Tredimensjonale tegneprogram

Filmen viser hvordan en arkitektstudent har presentert et byggeprosjekt i sin avsluttende batcheloroppgave, ved bruk av et tredimensjonalt tegneprogram:


 

Å tegne digitalt i tre dimensjoner gir deg enkel tilgang til å presentere hvilke som helst tegninger. Du kan hente ut planløsning, aksonometri, alle hensiktsmessige snitt og perspektiv fra det samme utgangspunktet. Når du tegner inn i plan vil det automatisk oppdateres i snitt og de andre tegningene. Du kan sette inn lyskilder og stille solen i forhold til riktig kompassretningde fire himmelretningene nord, syd, øst, vest. Perspektivene kan da vises med lys og skygge. Mange møbelleverandører har digitale tegninger av møblene sine som du kan laste ned og bruke i dine tegninger.  Velger du å material- og fargesette i samme program henter du inn materialer fra materialbibliotek. Det kan være mer tideffektivt å gjøre i et bilderedigeringsprogram istedet.

Mange eiendomsmeglere liker å legge ut filmer som viser hvordan nye leiligheter i nybygg kan se ut når de er ferdige. Det kan løses ved å tegne i tredimensjonale tegneprogram som har en "walk-through" animasjonsløsning. Der kan du forflytte deg rundt i en tegnet bolig, zoome inn og ut og gi et godt inntrykk av boligen. Denne filmen viser bruk av tredimesnjonale tegninger til markedsføring av nye boliger for salg. Reklamefilmen er ganske lang og de digitale tegningene begynner ikke før 2:25 minutter ut i filmen:


 

Det finnes mange kurs på nettet for tredimensjonale tegneprogram:

Både ArchiCad og ScetchUp har kurspakken "Gretes Hus" som kan bestilles over nett. Dette kurset består av 

Migrated