Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Frihåndsperspektiv

Å tegne enkle perspektivskisser kan hjelpe deg å se hvordan rommet faktisk vil se ut. Bruk enkel skisseteknikk for å tenke løsninger. Ettpunktsperspektiv er lettest å få taket på og er lurt å begynne med. Denne teknikken er god for å framheve symmetriske rom, men kan bli for stram i enkelte tilfeller. Topunktsperspektiv blir lett først når du har skjønt konseptet og tar litt lenger tid å lære. Du får god læring om du gjentar teknikkene i filmene rett etter at du har sett dem. Topunktsperspektiv gir asymmetrisk spenning til tegningen og trekker ofte mer oppmerksomhet. 

Aksonometriske perspektiv trekker du enkelt rett opp fra planen via tegnemaskinen eller for hånd. Denne måten å presentere tre-dimensjonalt på er ideell når du ønsker å vise mest mulig av ett eller flere rom i riktig målestokk. Dette er perspektiv som en tømrer kan bruke som arbeidsmateriell for å måle hvor ting skal stå i et interiør, på samme vis som i en plan og et oppriss. Aksonometriske perspektiv er ikke riktige i forhold til hvordan vi ser rommet ettersom de ikke har noen forsvinningspunktdet punktet i øyenhøyde som alle vannrette linjer føres inn i, i en perspektivtegning. Et perspektiv trenger ikke vise hele rommet. Ofte kan det være vel så bra å presentere to til tre mindre detaljperspektiv, som viser to ulike hjørner eller ett par spesifikke deler av et rom. Du viser oss det du vil at vi skal se, det beste med løsningene dine.

Forslag til et tre-dagers kurs med skisseteknikk på perspektivtegning finner du her.

Filmen her illustrerer hvordan du bruker tredimensjonale grunnformer som utgangspunkt for å tegne inn mer spesifikke former:


 

Denne filmen gir deg tips på hvordan du kan holde kontroll på menneskers og gjenstanders høyde i ett rom:

Migrated