Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ettpunktsperspektiv

I ettpunktsperspektiv vil alle linjer som går innover i rommet treffe ett forsvinningspunktdet punktet i øyenhøyde som alle vannrette linjer føres inn i, i en perspektivtegning på horisnontlinjen. Ett ettpunktsperspektiv har både horisoontale og vertikale linjer i tillegg til de skrå som går innover mot forsvinngspunktet.

Filmen illustrerer på enkelt vis hvordan du skisser i ettpunktsperspektiv:


 

Hvordan trekke opp ettpunktsperspektivet?

Plasser horisontlinjen i riktig høyde i forhold papirformatet, litt høyere enn midten (se rød linje).

Plasser den ene hjørneveggen (se blå linje med piler) og mål deg ned til gulvet i hensiktsmessig målestokk (øyenhøyde = 165 cm under horisontlinjen) og opp til taket (standard takhøyde er 240 cm. Da skal du 240 - 165 = 75cm over horisontlinjen).

Mål lengden på bakveggen og trekk opp den andre hjørneveggen.

Plasser standpunktet på horisontlinjen i forhold til den veggen du har satt inn (se sirkel med kryss i). Standpunktet skal være det samme stedet som du har planlagt standpunkt på plantegningen din, når du har vurdert 60 graders vinkelen og hva du får med i tegningen.

Trekk linjer fra standpunkt og ut til hjørnene ved begge gulv og takpunkt (se skråpilene).

Tegn opp tak og gulv (sorte streker) og visk ut hjelpestreker som er for lange

 

 

 

En enkel teknikk for å forstå dybden lettere er å trekke diagonaler mellom skråveggene og gulvet. Midtpunktene som oppstår viser deg midten.

Vil du ha enda mer dybde hjelp kan du dele veggen i fire deler ved hjelp av det nye midtpunktet og gjenta med diagonaler. Slik kan du få et godt rutenett av hjelpelinjer.

Da er du klar til å rable inn møbler og gjenstander. I denne skisseteknikken skal du klare å ta dybden på gjenstander i rommet på øyemål - hvor dypt tror du bordet er, osv? Se alt i forhold til hverandre og husk hvor du står og ser på ting fra. Plasser ting inn i kuber og søyler for å forstå størrelsene før du begynner med detaljene.

Migrated