Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Standpunkt

Hva ønsker du å vise fram? Ta fram en plan av et rom. Hvis du ikke har en plantegning kan du lage en grovskisse av en hvilken som helst plantegning. Vurder ulike standpunkt. Ønsker du å se mot et hjørne eller rett på en vegg? Husk at du må holde deg innenfor ca 60° synsvinkel for å unngå at ting blir fortegnet. Bruk gradeskiven eller en likesidet vinkel (den er 60° på alle tre sider) dersom du behøver hjelp til å se hvor stor synsvinkelen er.

Denne filmen viser deg eksempler på perspektivskisser av samme motiv med ulike standpunkt. Den har også gode tips på hvordan du tegner sirkler i perspektiv:


 

I topunktsperspektiv står alle standpunkt og ser mot et hjørne eller skrått inn på en vegg. I ettpunktsperspektiv velger du selv hvor, i eller utenfor rommet, du ønsker å stå og se inn (standpunkt). Ettpunktsperspektiv har kun ett forsvinningspunktdet punktet i øyenhøyde som alle vannrette linjer føres inn i, i en perspektivtegning. Alle linjer som hverken er horisontale eller vertikale peker mot dette forsvinningspunktet. Alle standpunkt i ettpunktsperspektiv står og ser rett mot en vegg. Bruk teknikken i de to illustrasjonene under til å forstå hvordan perspektivet ditt vil se ut.

Her har du fire ulike standpunkt til en plantegning (det sorte rektangelet). Observer hvor siktlinjene treffer veggene.


Her ser du hvordan de samme fire siktlinjene påvirker tegningene dine, når du tegner dem opp i ettpunkts perspektiv:

Migrated