Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Visuelldet som vi ser kommunikasjon inkluderer kompetansemål fra begge fagene; Interiørarbeid og Presentasjon. Noen av kompetansemålene har vist seg vanskelige å skille fra det ene faget til det andre. Vi ønsker derfor å gi vår tolkning av dette.

Faget Interiørarbeid

I faget interiørarbeid mener vi det først og fremst handler om at du skal lære deg å bruke presentasjonsverktøy, -teknikker og -materialer på en riktig, god og effektiv måte. Ved å lære deg å dokumentere visuelt blir du i stand til å vurdere egne løsninger på et bedre grunnlag fordi du får testet dem ut, på papiret, digitalt eller i fysisk det som vi sanser modell. Hvordan tegner, fargelegger og modellerer du rent teknisk? Og hvordan løser du utfordringene i oppgaven?

Faget Interiørarbeid utfordrer deg i å skape gode løsninger ved å at du lærer deg å beherske de tekniske ferdighetene som behøves for å være interiørkonsulent. Du vurderes etter i hvor stor grad du klarer å bruke og har brukt idéskisser, planløsninger, snitt, perspektiv, fargeutprøvinger osv for å komme fram til gode løsninger.

Kompetansemålene fra faget Interiørarbeid:

  • bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig
  • dokumentere og vurdere eget arbeid

Faget Presentasjon

Når du har lært deg dette blir du i stand til å presentere ideer og løsninger visuelt for andre. Faget Presentasjon handler om å bruke det du har lært i faget Interiørarbeid for å presentere løsninger til kunder og samarbeidspartnere. Hvordan presenterer du det du har løst til andre? Du vurderes etter i hvor stor grad du klarer å presentere arbeidet ditt klart, informativt og overbevisende ved for eksempel bruk av plansjer, valg av persepktivutsnitt, strektykkelser, fontvalg, modellfotografier, notater til skisser, fargelegginger osv. Hensikten er at dine kunder og samarbeidspartnere får inntrykk av det samme du ønsker å uttrykke.

Kompetansemålene fra faget Presentasjon:

  • utarbeide forslag til interiørløsninger sammen med kunder og andre samarbeidspartnere
  • presentere løsningsforslag visuelt og verbalt
  • lage målsatte miljø-, arbeids- og presentasjonstegninger med beskrivelser samt lysplan
  • beregne material- og tidsforbruk og pris på eget interiørarbeid
  • lage produkt- og materialkart oversikt over materialene i et rom montert på en plate med beskrivelser 
Migrated