Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Modellbygging

Å bygge en fysisk det som vi sanser modell i capa gir kunden langt større forståelse for rommets proporsjoner handler om forholdet mellom størrelser og mengder. Dette er spesielt fint å gjøre dersom det er snakk om store planmessige forandringer. Kunden gis mulighet til å holde modellen opp mot ansiktet og oppleve rommet. Det er mange mennesker som ikke klarer å tyde tegninger, som kan ha vanskeligheter med selv perspektiv og aksonometri. Finn ut av hvordan kunden din er på dette. De aller fleste vil late som de forstår langt mer enn de gjør. Avslør hva de leser i tegninger ved å lytte og spørre.

I profesjonell sammenheng presenteres interiørmodeller uten materialer og farger. Du har sikkert laget modeller med materialer og farger tidligere. Det er for din egen forståelses skyld. Det er fargelagte tegninger samt farge- og materialkartet som skal skape et riktig farge- og materialinntrykk. Interiørmodeller skal gi nøytrale romlige inntrykk. Derfor vil du holde dem i hvitt, eventuelt med trehvitt og metall. Modellene skal alltid ha en eller flere menneskefigurer i målestokk inne i rommene.

I disse øvelsene har elevene testet ut mønster og proporsjoner i modell for å øve opp en bedre forstelse for romlighet:

Tips:

 • Bruk overheadpapir eller plexiglass til vinduer og glassplater. Puss det med fint pussepapir for å lage frostet glass. Skal du foliere vindusglass til modellen kan du printe foliedekoren direkte på overheadpapiret.
 • For å lage buede vegger kan du snitte capaen på den ene siden med ca 0,5 cm mellomrom. Dette vil gi deg jevne og gode buer. Ønsker du ikke den "riflede" flaten på utsiden i modellen kan du bruke polystyrenplast. Varm platene med varmepistol og bøy dem forsiktig mot en form eller legg dem i press. Når de kjølner blir de stående i den buen du har gitt dem.
 • Modellen festes med nåler mellom vegger og gulv. De skal ikke limes. Dette fordi du skal kunne fjerne vegger for kundens opplevelse eller for fotografering, og sette dem tilbake igjen.
 • Isopor er genialt til skulpturelle former. Bruk en isoporskjærer for å forme disse. Isoporskjæreren varmer opp ståltråd og skjærer gjennom uten den skrikende lyden du ellers er vant til.
 • Klesklyper kan være gode til å holde ting sammen mens limet tørker.
 • Hvit papp, finerplater av balsatre, ståltråd, trekuler, isoporkuler og fyrstikker er svært anvendelige materialer å bruke til modellarbeid.


 

Skjæreteknikk

Modellene må bygges med presisjon og kunnskap. Her følger de viktigste tipsene på god skjæreteknikk:

 • Ha alltid skarpe knivblad. Lær deg hvordan du knekker/ skifter blad. Pakk alltid slitte knivblad godt inn i papir og tape det sammen slik at ikke vaskepersonalet skjærer seg på knivbladet ditt.
 • Bruk stor kniv når du skjærer i capa. Den lille kniven er til detaljarbeid og buer
 • Bruk stållinjal (med gummilist på undersiden for stabilitet) når du skjærer for å unngå å ødelegge plastlinjaler
 • Bruk tusjsiden på stållinjalene til å skjære. Den høye kanten fungerer som en støtte på kniven samtidig som den hindrer kniven å skli opp over den motsatte skråkanten
 • Du skal alltid stå oppreis når du skjærer. Da kan du dra fordel av din egen kroppsvekt og du får bedre kontroll på linjal og kniv.
 • Legg hånden midt på stållinjalen og legg kroppsvekten din på hånden
 • Sørg for at du holder hånden rett, gjennom hele skjæret. Knivbladet skal ikke vipp inn under stållinjalen, ej heller utover.
 • Dra kniven i luften over capaplaten, uten å skjære, 1-2 ganger. Dette venner armen din til retningen og bidrar til et bedre skjær
 • Gjør deg klar til å skjære. Du skal ikke trykke kniven ned i capaplaten. La kniven risse seg lett gjennom det øverste laget
 • Gjenta 2-4 ganger med fokus på å støtte kniven til linjalens tusjkant og lage rett skjærkant. Nå skal du ha fått en perfekt skjærkant.

Du kan også se denne filmen for tips til god skjæreteknikk:


 

Denne filmen tar for seg det viktigste utstyret:

Migrated