Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Portefølje

Når du lager din egen portefølje kan du lage den digital eller i en fysisk det som vi sanser mappe.

Portefølje i fysisk mappe

For å gi et godt førsteinntrykk bør du gjøre følgende:

 • Sorter rekkefølgen i arbeidene dine slik at det første vi ser når vi åpner porteføljen din er det beste arbeidet ditt
 • Sørg for at leseren av porteføljen får en god rytme i opplevelse av å bla i mappen din. Dette kan du oppnå ved å la f.eks. annenhvert arbeide være imponerende / nøytralt / imponerende / nøytralt
 • Tenk lesbarhet: La tekst og bilde ligge samme vei. Flott dersom alle prosjekt kan presenteres i samme format (enten stående eller liggende), men ofte vanskelig gjennomførbart. I det minste må vært prosjekt presenteres i samme format.
 • Ved overgang fra stående til liggende format skal prosjekt leses slik at porteføljen roteres med klokken. 
 • Ved liggende format skal  leseren kunne bla uten å måtte rotere porteføljen.
 • Tenk effektivt: Velg ut det beste fra hvert prosjekt - Det er kun en kunde som vil se hele arbeidet ditt. En arbeidsgiver eller høyskolelærer ønsker å bli imponert over variasjonen i arbeidene dine og kvalitet i håndverk og løsninger.
 • La utklipp være skåret i rette vinkler, aldri rundt møbelets form.
 • Ikke la ark ligge synlig løst i porteføljen. Skjul ekstramateriale du ikke vil framheve bak andre arbeider.
 • Sørg for ulik størrelse i bilder. La ett bilde dominere. Det skal alltid være ett fokus pr. side. Har du ett prosjekt som presenteres over flere enn en side, skal det være ett hovedfokus på første side og ett mindre dominerende fokus på hver av de andre sidene.
 • Vis gjerne inspirasjonen din i begynnelsen av ett større prosjekt. Det vil gi leseren mulighet til å se at du klarer å bruke inspirasjon og overføre det til egne løsninger.
 • En forside og innholdsliste kan være nyttig ved store presentasjoner

Når det kommer til tekst kan overskrifter gjerne brukes mer illustrerende for å framheve stilen som brukes til hvert prosjekt. Vær nøye med at også den er lett å lese. Dette kan være overskriften på plansjene eller til prosjektets forside i porteføljen. Vær forsiktig med farge på tekst. Teksten skal først og fremst være informativ og gjør seg derfor best i sort, hvitt eller i gråtoner. Farger gjør teksten vanskeligere å lese. Velg nyanse med tanke på lesbarhet i forhold til fargen på papiret det skrives på. La gjerne overskriftene i hele porteføljen ha en likhet eller være helt like.

En tydelig håndskrift er noe viktig å oppøve. Et godt tips er å skrive ut all tekst du skal ha i riktig skrifttype, størrelse og layout. Legg papiret på lysbordet og skriv over for hånd. Dette trener finmuskulaturen i hånden din og øker evnen til å skrive pent på frihånd. Dessuten får du nydelige resultater allerede ved første forsøk. Det har stor nytteverdi å skrive notater knyttet til alle tegninger og foto, som hjelper leseren å forstå hva det dreier seg om. Bruk håndskrift til det aller meste. Det gir inntrykk av høy kvalitet på arbeidet.

Fargetips

 • Sørg for at fargen i bakgrunnen eller i rammer ikke dreper fargene i arbeidet ditt, men framhever dem. Det beste er ofte å velge nøytrale farger. På den måten blir det fargene i arbeidet ditt som framheves.
 • Sørg for at du ikke har for mange ulike bakgrunnsfarger i porteføljen din som helhet – leseren skal kunne lese porteføljen din som var den en gjennomarbeidet bok – ikke forvirr leseren
 • Vær spesielt forsiktig med varme, klare eller lyse kulører på ramme/bakgrunn ettersom de krever fokus mer enn kjølige, brukne eller mørke kulører.

Fototips

 • Rediger bakgrunner i bilder du har tenkt å bruke i bilderedigeringsprogram. Klipp bort bakgrunsstøy fra bildet. Et produktbilde er alltid best når det ikke forstyrres av andre elementer.
 • Har du en godt dokumentert prosess men synes den tar for mye plass i porteføljen? Ta gjerne bilder av tegninger og lag en collage med tegning, foto og tekst.
 • Juster fargene på fotografi i bilderedigeringsprogram.
 • Aldri strekk bilder ut av sine proporsjoner handler om forholdet mellom størrelser og mengder. Dersom du skal dra et bilde større eller mindre sørg for at det ikke endrer form (blir lengre eller kortere i forhold til bredde). Mange programmer opererer med at du kan holde shift-knappen nede mens du strekker i bildet. Da kan du forstørre eller forminske uten at bildet mister sine orgiale proporsjoner.

Digital portefølje

En digital portefølje kan også ligge på nett; som en webside, bloggsatt sammen av ordene web og logg. Nettsted som vanligvis skrives av en eller av få personer eller i et nettbasert porteføljeplattform. Et eksempel på sistnevnte er Behance.net. Dette er et par print screens fra plattformen deres. Selve porteføljen vises som en blogg med bilder du legger inn på rekke og rad nedover. En nettbasert portefølje gjør arbeidet ditt tilgjengelig for andre når som helst. Potensielle arbeidsgivere kan følge med på hva du har gjort, ved at du sender dem en lenke. Eller de kan søke deg opp. Her finner du et eksempel på en portefølge på Behance.net.

  
Dette er et par print screens fra plattformen Behance.net. Til venstre vises det noen porteføljer sortert etter person, til høyre sortert etter prosjekt.

Filmene under viser en rekke ulike digitale porteføljer som alle kan ha interessante elementer i seg. Du bør være mye mer forsiktig med lydspor enn de fleste har vært på disse filmene. Dersom en potensiell kunde, arbeidsgiver eller høyskole ikke liker musikksmaken din kan det være nok til at dere ikke møtes igjen. Det samme gjelder den grafiske profilen. Regelen er "vis edruelighet" med hensyn til grafiske elementer. Alt du legger inn av grafiske elementer skal hjelpe deg å framheve det interiørarbeidet du har gjort, ikke omvendt: Portefolio 1, Portefolio 2, Portefolio 3, Portefolio 4, Portefolio 5, Portefolio 6, Portefolio 7, Portefolio 8.

Her forteller Doug Patt når en portefølje er god å ha.

"How to Architect" serien viser hvordan kan en portefølje se ut:

Migrated