Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Spesifisering av løsning

Du vil ofte få behov for å spesifisere informasjon fra dine løsningsforslag.  Spesifiseringene omhandler indébeskrivels, romskjema og oversikt over materaler, pris og medgått tid.

Material-, pris og tidsberegninger

For å beregne pris og materialmengder kan du bruke digitale regneark, som f.eks Excel, Calc eller Access. Det finnes egne bøker og kurs på youtube på hvordan du kan bruke disse programmene. Du kan også bruke dem til å føre budsjett, holde regnskap, til å lage matriser over markedsundersøkelser eller til å holde et oppdatert kunde- og leverandørregister.

Idébeskrivelse

Idébeskrivelsen skal forklare hvorfor og hvordan du har løst ulike utfordringene i oppdraget. Det skal være en kort tekst som beskriver ideen og løsningene dine gir kunden noe å lese på under og etter et kundemøte. Idébeskrivelsen skal fungere som en grov oppsummering av alle tanker du har vært gjennom og vise til hvordan du har løst det kunden har bedt om. Idebeskrivelsen er ikke et sted for å skrive at du synes det eller det er fint, eller for å reflektere kaste tilbake, gjenspeile over egen arbeidsprosess. Det hører inn i egne refleksjonsnotater. Ha fokus på hva det som har inspirert deg til løsningen og hva som er viktig for kunden din å få svar på. 

Ideelt sett vil en idébeskrivelse inneholde følgende:

  • Beskrivelse av utgangspunktet. Hva er det som ikke er så bra?
  • Hvorfor har du blitt bedt om å komme med et forslag til endring? Hva skal endres? Beskrivelse av problemstilling.
  • Hvilke estetiske og funksjonelle dilemma har du møtt på. Forklar valgene du har tatt.
  • Hva har inspirert deg til løsningen? Vær nøye med valg av adjektiv som hjelper brukeren å forstå hva du vil med løsningen. Har du et tema som kommer tydelig fram i løsningen?
  • Beskriv det estetiske form- og fargespråket du har benyttet deg av. Hva er typisk for løsningen din?
  • Forklar hvordan du har løst de viktigste funksjonelle behovene. 
  • Oppsummer hvordan du ønsker at brukerne skal oppleve løsningen din.

En idébeskrivelse skal være uten skrivefeil. Sørg for å bruke et godt retteprogram og få noen til å lese korrektur dersom du fortsatt er usikker. Hold deg til korte setninger, et objektivt språk og utelat "ekstraord". Et eksempel på en setning med "ekstraord" er følgende: "Her har du et aldri så lite eksempel på en ekstra lang setning som har masse unødvendige og unyttige ekstraord, som viser hvor lite nyttig alle disse ordene er for å forklare hvor lite behov det er for dem." Å være kostbar og tydelig i ordvalg gjør at du kan klare deg med 9 av 39 ord. Og likevel få fram samme budskap. 

Størrelse: Omtrent en halv til halvannen A4 side.

Romskjema

Et romskjema lages dersom du har flere rom som skal pusses opp. Skjemaet skal inneholde informasjon som gjør bestillinger enkle og som letter forståelsen for hva som skal gjøres. Romskjema er kan gjerne lages i regneark. Fordelen med slike program er at de lett kan oppdateres og endres. Et romskjema er en slags database på boligens materialer, farger og utstyr. Det er standard prosedyre å legge ved romskjema i dokumentene ved salg av nye bygg. 

Her finner du flere eksempler på ulike romskjema: 

Migrated