Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Møbelstoff s. 230

 

Ekskursjon

Bestill et besøk hos en møbeltapetserer og be om en gjennomgang av hva møbeltapetsereren opplever er viktig med tanke på valg av og trekking av ulike typer møbelstoff.

 

Lær, semsket lær og microfiber

Les hva møbeltapetsermester Sverre Børre Østlie skriver om forskjellen mellom hud, skinn, lær, etc og finn eksempler på dette. Lær deg å gjenkjenne forskjellen på semsket skinn/mokka og syntetisk microfiber. 

 

Martindaletesten, fargeekthet og lysekthet

Finn eksempler på møbelstoff som i følge Martindaltesten tåler offentlig bruk og finn andre møbelstoffer som tåler privat bruk. 

Finn eksempler på møbelstoff som har fargeekthet på  hele skalaen fra 1-5. Hvilke er best?

Finn eksempler på møbelstoff som har lysekthet på  hele skalaen fra 1-8. Hvilke er best?

 

 

 

Migrated