Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Å arbeide frilans, s. 125-127

 

Frilans versus næringsdrivende

Først og fremst må vi her innrømme en feil.

Informasjonen i dette avsnittet omhandler ikke frilansere, men næringsdrivende.

Husker du hva forskjellen er? Svaret finner du nederst på denne siden ;-)

 

Prosjekter

Se under Oppgaver og deretter Prosjekter for å finne oppgaver typiske for næringsdrivende og frilansere

 

 

Svar: En frilanser er en ikke-ansatt medarbeider i en bedrift, en som er inne for å jobbe på et prosjekt og får utbetalt lønn. En næringsdrivende sender faktura og kan være selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak (EPF), være deleier i et ansvarlig eller delt selskap (ANS eller DA) eller ha et aksjeselskap (AS). Dette avsnittet handler om  næringsdrivende i EPF, ANS eller DA. Mange selvstendig næringsdrivende tar et og annet frilansoppdrag innimellom, for andre firma. Da sender de ikke faktura men gir firmaet sitt skattekort og får vanlig lønn i den perioden prosjektet varer. Du kan jobbe med prosjekter både som frilanser og som selvstendig næringsdrivende. 

 

Migrated