Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Å arbeide i butikk eller hos leverandør, s 124-125

 

Rollespill i kundebehandling og identifisering av kunde

 

Ta utgangspunkt i teori fra kapittel 5, side 83-89. Jobb i grupper. Halvparten av elevene skal være kunder. Hver kunde får en hemmelig post-it lapp som beskriver en kunde i ett spesielt kulturelt segment og spesifikk livsfase. Gjerne med en tredje særegenhet som f.eks at  de elsker runde og myke former, har en apekatt de må ta hensyn til, får nærmest allergiske reaksjoner på hvitt, etc.

Den andre halvparten er ansatt i en:

–Møbelbutikk

–Fargehandel

–Kjøkkenbutikk

–Belysningsbutikk

–Kontormøbel butikk

–Gardinbutikk

De ansatte sitter på plassen sin med et par kataloger som kan brukes i kundesamtalene. Kundene rullerer. De skaper seg interiørbehov som passer med hva elevene selv har hjemme i virkeligheten, og hva de kan ha behov for i forhold til hva hver enkelt av "butikkene" tilbyr.

Er de ferdige i en butikk kan de dra videre til en annen butikk. Den ansatte må legge merke til at det er kommet en ny kunde, ønske velkommen og forklare at den er opptatt med en annen kunde en liten stund til.

Rollene byttes slik at alle får prøvd seg som både kunde og ansatt.

Lærer spør om kundene har fått den hjelpen de trenger når de er ferdige et sted.

Oppsummering om erfaringer som kunde og ansatt. Hva var vanskelig?

PS! Dette rollespillet brukes som en øvelse til flere spesialområder

 

Likhet, kontrast og bindeledd (LKB).

Bruk teorien om Rommets estetikk fra side 25-37 og spesielt avsnittet om likhet og ulikhet s 30-33, for å øke dine kommunikasjonsferdigheter, til bruk i kundesamtaler.

Finn interiørbilder på nett som du ikke synes er gode interiør. Bruk de visuelle elementens sjekkliste fra side 25-28 og finn fram til mulige bindeledd og kontrastbehov som kan få interiøret opp på et bra estetisk nivå. Hva skal ut? Hva skal inn? Hvorfor det? Forklar ved bruk av ordene likhet, kontrast og bindeledd (LKB).

 

Tilby veiledning i farge- og materialer

En time i uken over en bestemt periode på våren tilbyr dere gratis veiledning i farge- og materialkonsultasjon. Lag en enkel stand på skolen eller på det lokale handlesenteret. Lag plakat som informerer om og forklarer tilbudet og legg info ut på skolens nettside. Kunder bes ta med foto av aktuelle rom og gjerne materialprøver av det de har; for eksempel putestoff/ sofastoff/ gardin/ tapet/ gulv/ etc. Bruk LKB-prinsippene i forrige øvelse i kommunikasjon med kundene.

 

Hvilket formspråk har du?

Hele klassen sprer arbeidene sine utover bord og gulv. Sammenlikne ditt formspråk med de andres. Hva kjennetegner dine arbeider? Bruk de visuelle elementenes sjekkliste s. 25-28 som hjelp til å definere deg selv. Beskriv ditt formspråk med ord og bilder.

Overskrift «Mitt formspråk – Hvordan bruker jeg de visuelle elementene?».  Velg ut noen typiske eksempler (hele tegninger/foto eller utsnitt) og inkluder dem som bilder. Diskuter med de andre i klassen for lettere å forstå eget uttrykk. Hva kjenner du deg tryggest på? Konkluder med hvordan du ønsker å videreutvikle ditt formspråk. 

 

Migrated