Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Gamle målarteknikkar s. 131-133

 

Lag små maleprøver i gamle maleteknikker

Prøv deg på gamle maleteknikker på små papp-plater i 30 X 30 cm størrelser. 

Det finnes egne bøker, nettsider og youtube-filmer som beskriver hva du trenger og framgangsmåter.  

Søk for eksempel på Youtube eller Pinterest på ordene "wall" "painting" "techniques": 

https://www.youtube.com/results?search_query=wall+painting+techniques

http://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=wall+painting+techni...

 

Migrated