Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Korleis vi bruker materiala s. 133-134

 

Alle øvelsene under er knyttet opp mot materialkapittelet under "Fagstoff" her i fagportalenhttp://vg3interior.no/interiorkonsulenten/materialer 

 

Varme- og lydisolasjon

Bruk materialkapittelet her i fagportalen til å finne hvilke tresorter og tekstile fibersorter som har varmeisolerende egenskaper og som da bør brukes for å skape et fysisk sett varmere interiør. 

Bruk materialkapittelet her i fagportalen til å finne hvilke tapeter, bygningsplater og tresorter som bør brukes for deres lydisolerende egenskaper.

Lag en 1-siders artikkel til et valgfritt magasin om varme- og lydisolasjon for interiørinteresserte lesere.

 

Metallkart

Bruk materialkapittelet her i fagportalen som utgangspunkt for å lage et visuelt kart over de ulike metallene. Monter én materialprøve av hver metalltype på en stor pappplate og skriv stikkord ved siden av hva som er typiske egenskaper og bruksområder for hvert av dem.

 

Mørtel og betongutprøving

Se filmene under mørtel og betong, i materialkapittelet her i fagportalen

Prøv ut ulike mørtelblandinger på A4 pappplater. Bland inn fargepigment i en av dem, grus i an annen, fin sand i en tredje og marmormel i en fjerde. Skriv på baksiden av platen hvilke blandingsforhold du har brukt.

Lag en forskaling/ støpeform og deretter støp en form med ulike betongblandinger.

Lag en krakk av porebetong. Lim delene sammen med fin fugemørtel. Dekk den med et lag av valgfri mørtelblanding.

 

Flislegging

Se tekst, bilder og filmer på undersidene til Leire og stein, i materialkapittelet her i fagportalen.

Få tak i nok fliser til å dekke ca 50-100 cm2. Lim flisene på et underlag av for eksempel sponplate.

Vurder fugetykkelse og mønster før du limer dem fast.

Beskriv flisetypen på baksiden av sponplaten med tusj. Er det stein eller keramisk flis? Hvilken overflatebehandling har steinflisen fått/ er den keramiske flisen med eller uten glasur? Tørr- eller våtpresset flis, lett- eller hardbrent? Hva heter den, fra hvilken leverandør, pris, etc?

Ta bilder av alt utstyret du bruker og fotografer prosessen din. Lag en arbeidsbeskrivelse som kan brukes til en artikkel i Magasinet ROM 123.

 

Tapetekskursjon

Se tekst, bilder og filmer under tapeter i materialkapittelet her i fagportalen.

Dra på ekskursjon til en tapetforhandler der de har løse tapetprøver. Lær deg å gjenkjenne forskjellige typer tapeter ved risteteknikken beskrevet under «tapetsorter»

 

Lag et bord av tykke akrylplater

Se tekst og filmer under plastmaterialer i materialkapittelet her i fagportalen.

Lag ditt eget akrylbord. Lim det ved bruk av akrylsement.

 

Migrated