Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Lyd og akustikk s. 135

 

Bygg et lydisolert tenkehjørne

Ta utgangspunkt i klasserommet deres. Er det optimale lydforhold? Vurder i felleskap om det er behov for å hjelpe lyden framover ved reflekterende materialer, fra der læreren prater, eller dempe støyen ved å plassere lydabsorberende materialer/former i motsatt ende av rommet.

Kan dere lage en stille «tenkekrok» i et hjørne av klasserommet? Bruk materialkapittelet, her i fagportalen, som tilleggshjelp for å finne fram til lydabsorberende materialer. Prøv dere fram og bygg dere et stille tenkehjørne

 

Migrated