Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Mørtel og betong, teori her under Fagstoff og Materialer

 

Pinbrett: mørtel og betong

Fortsett med å bygge Pinterestbiblioteket ditt, på Pinterest.com. Lag et pin-brett du kaller mørtel og betong. Finn bilder av interiør med spennende mørtel og betongbruk og detaljerbilder av materialet og legg dem inn på pinbrettet ditt. Du kan også legge til filmer, samt egne bilder du har på harddisken/mobilkameraet ditt. Bruk f.eks. denne nettsiden til å finne overflater og eksempler i tillegge til å søke på Pinterest: http://www.byggutengrenser.no/inspirasjon

 

 

Plakater: mørtelblandinger, terrazzo og overflater av betong

Les teksten og se filmene i fagportalen under Materialer, Mørtel og betong med Terrazzo under der igjen. Jobb i grupper. Lag ulike mørtelblandinger som vises på en klasseromsplakat med beskrivelser av blandingsforhold.

Finn bilder av ulike overflatebehandlinger av betong. Bruk f.eks. denne nettsiden: http://www.byggutengrenser.no/inspirasjon og velg overflater på høyre side. Lag en klasseromsplakat på overflatebehandlinger av betong og en plakat som viser ulike typer terrazzo og hvordan det lages.

 

 

Migrated