Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Spesialist og assistent hos interiørarkitekten s. 125

 

Hva finnes det av materialer, materialbutikker og -leverandører?

Bli kjent med det lokale, regionale og nasjonale næringslivet i bransjen. Hva finnes? Hva er forskjellen på kvaliteten deres? Hvilke priser opererer de med? Hva kjennetegner dem? Finn en måte å presentere dem på. Jobb i grupper. F.eks: Lag en mal til et A4 ark som kan brukes til å presentere hver leverandør dere finner. Samle alle i en klasseromsperm.

Hvilke materialer mangler dere prøver på? Hvem leverer dette? Dere skal nå bygge opp materiallageret deres i klasserommet. Gå sammen to og to og skaff materialprøver. Telefonskrekk skal kureres og deres skal øve dere i muntlig kommunikasjon. Vær spesifikke i bestillingen og opptre profesjonelt.

 

Presentere muligheter for kunder: glansgrader

Sjefen ber deg om å lage malingsprøver i ulike glansgrader til å ha på kontoret, slik at ansatte og kunder alltid har en visuell oversikt over de ulike glansgradene tilgjengelig (s. 49). Hvordan løser du dette slik at det er oversiktlig, estetisk pent gjort og lett å stille ut.

 

Migrated