Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Tilgangen på materiale s. 136

 

Lokale naturressurser

For å spare miljøet for tungtransport ved å transportere tunge møbler over landegrenser og lange strekninger kan vi bruke lokale naturressurser.

Hvilke naturressurser har vi her i Skandinavia som brukes av lokale designere og produsenter av interiørprodukter?

Bruk nettet til å gjøre research på lokal design og interiørproduksjon.

Print ut bilder av produktene, beskriv designer, produsent, leverandør og materialer benyttet og presenter det på en stor pappplate.

 

 

Migrated