Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fargepalettar s. 127-128

 

Fargeramme

Lag en fargeramme slik som på side 128. Opplev hvordan ulike farger påvirkes av den sorte, hvite og den grå fargerammen og se spesielt etter simultankontraster.

 

Fargepalett - utprøving stort format

Dersom dere skulle male hele klasserommet, hvilke farger og nyanser skulle det bli malt i? Jobb i grupper på 2-4 elever og bli enige om en fargepalett for alle vegger og tak som passer til det eksisterende gulvet, farger på fast og løs innredning, og som passer til hva dere jobber med.

Kjøp inn prøvebokser med maling og test fargene på store kryssfinérplater, ca 60 x 120 cm.

Studér dem i dags- og kveldslys og mot de veggene de er planlagt til. Fint å gjøre denne øvelsen på vinterstid - da blir det mulig å se fargene både i dagslys og i kunstig lys, når det er mørkt ute. Få inn en annen type lyskilde enn den dere har i rommet (halogen, led, lysrør) og studér hvordan fargene oppfører seg annerledes. 

Fortsett på denne øvelsen her med oppgaven "Simultankontraster".

 

Fargepalett - utprøving photoshop

Under finner du eksempler på fargepaletter der det er brukt ulike utgangspunkt. Utgangspunktet kan for eksempel være:

- et maleri eller et fotografi
- fargeområde valgt ut fra et område på NCS fargesirkel og fargetriangel
- bruk av Ittens fargekontraster og harmoniske akkorder
- kombinasjon av de to siste

Alle palettene er laget i Photoshop.  Du kan sette sammen ditt eget interiør, eller ta utgangspunkt i et interiør du finner, for så å endre farger.
 

Fargepalett 1

 

Fargepalett 2

Fargepalett 3

Fargepalett 4

Fargepalett 5

Fargepalett 6

Fargepalett 7

Migrated