Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Biletoppheng, s. 153-154

 

Bildeoppheng

Finn bilder fra fem ulike hjem med en stor veggflate hver. Tenk at du har blitt bedt om å lage en bildevegg til hver av disse hjemmene.

I forhold til den ene store veggen, hvordan vil du best løse det?

Lag to ulike forslag til samme vegg i hvert hjem.

Presenter forslagene dine på et overheadpapir som legges oppå bildet.

 

 

 

Migrated