Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Bad, side 169

 

Byggforsk

Gå inn på bks.Byggforsk.no og finn deres "klikk og finn"-side. Herfra skal du finne fram til byggforskbladet "727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger". Sett dere godt inn i bladet og lag en klasseromsplakat som tar for seg de viktigste punktene i bladet. Diskuter i plenum hva dere bør ha med og hvordan det bør presenteres for at det skal være lett å oppfatte.

 

 

 

 

Migrated