Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kjøkken, s. 163

 

Hvitevarer og husholdningsmaskiner

For at sunn matlaging skal være enklest mulig må all maskinvare være lett tilgjengelig. Hva finnes det av maskiner som kan brukes på et kjøkken? Hva er standard størrelser på dem og hvordan kan de plasseres for enklest mulig bruk? 

Besøk en stor elektrobutikk som selger alt av hvitevarer og husholdningsprodukter. Eller besøk nettstedene til flere ulike leverandører. Gjør dere kjent med de ulike varekategoriene. Hva brukes til å bake, steke, dampe, grille, tørke, kjøle, fryse, riste, rengjøre, trakte, osv? Les om produktene og finn ut av hva de kan gjøre for å forenkle matlagingen og hverdagen. Diskuter i plenum ulike matlagingsscenarier og behov knyttet til dem. Finn ut av hvor mange desibel lyd de ulike hvitevarene avgir. Diskuter dere fram til hva som er aksepabelt støynivå i en åpen stue-kjøkken løsning og hva som er akseptabelt i et lukket kjøkken. Hva er forskjellen på en ventilatorhette med og uten kullfilter?

Hvilke husholdningsmaskiner har dere hjemme som det er tungvint å dra opp og fram for å bruke? Hvordan kan du ominnrede med fokus på disse husholdningsmaksinene - for enklere bruk?

 

 

 

 

Migrated