Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Korleis arbeidar ein kjøkken-, bade- og garderobekonsulent? S. 161-162

 

Tilby veiledning i planløsning

Ta utgangspunkt i teori fra Rommets funksjoner, s38-45. 

En time i uken over en bestemt periode på våren tilbyr dere gratis veiledning i planløsningsmuligheter. Lag en enkel stand på skolen eller på det lokale handlesenteret. Lag plakat som informerer om og forklarer tilbudet og legg info ut på skolens nettside. Kunder bes ta med en målsatt plantegning av det rommet de ønsker løsning til. Skissér forslag der og da sammen med kunden, eller ta med deg tegning og mål for å jobbe med løsninger på skolen et par timer. Tilby kunden å komme tilbake for et mer gjennomtenkt forslag neste uke. 

 

Rollespill i kundebehandling og identifisering av kunde

Ta utgangspunkt i teori fra kapittel 5, side 83-89. Jobb i grupper. Halvparten av elevene skal være kunder. Hver kunde får en hemmelig post-it lapp som beskriver en kunde i ett spesielt kulturelt segment og spesifikk livsfase. Gjerne med en tredje særegenhet som f.eks at  de elsker runde og myke former, har en apekatt de må ta hensyn til, får nærmest allergiske reaksjoner på hvitt, etc.

Den andre halvparten er ansatt i en:

–Møbelbutikk

–Fargehandel

–Kjøkkenbutikk

–Belysningsbutikk

–Kontormøbel butikk

–Gardinbutikk

De ansatte sitter på plassen sin med et par kataloger som kan brukes i kundesamtalene. Kundene rullerer. De skaper seg interiørbehov som passer med hva elevene selv har hjemme i virkeligheten, og hva de kan ha behov for i forhold til hva hver enkelt av "butikkene" tilbyr.

Er de ferdige i en butikk kan de dra videre til en annen butikk. Den ansatte må legge merke til at det er kommet en ny kunde, ønske velkommen og forklare at den er opptatt med en annen kunde en liten stund til.

Rollene byttes slik at alle får prøvd seg som både kunde og ansatt.

Lærer spør om kundene har fått den hjelpen de trenger når de er ferdige et sted.

Oppsummering om erfaringer som kunde og ansatt. Hva var vanskelig?

PS! Dette rollespillet brukes som en øvelse til flere spesialområder

 

 

Migrated