Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kva blir forventa av deg?, s. 162-163

 

Rommets konstruksjon

Besøk 2-3 byggeplasser for å bygge opp litt forståelse for konstruksjon. Få kopi av tegninger fra byggeplassene, en til hver elev, av både plantegning og snitt. 

Les teorien fra Rommets konstruksjon s 12-24 før besøket på byggeplassene. 

Bruk tegningene mens dere er på omvisning på byggeplassen og marker på tegningene med fargeblyanter.

  • Markér med grønt det som er bærevegger.
  • Dersom du må fjerne en bærevegg, hvordan kan bæringen fordeles på alternativt vis? Vis med gul farge.
  • Dersom veggene er laget av bindingsverk på cc60 (60 cm senteravstand), hvor går disse stenderne/spikerslagene? Marker stenderne/spikerslagene i veggene med oransje. 
  • Er det radiatorer på veggene? Marker dem i rødt.
  • Finnes det et ildsted markeres også det i rødt med stiplet rød linje for å vise minsteavstand til brennbart materiale. Sjekk Sintef Byggforsk 552.135. 
  • Hvor er hovedstoppekranen? Vis med et blått kryss
  • Marker alle våtrom ved å skravere gulvene i blått. 
  • Hvor tror du rørene går? Vis med blått på både snitt og plantegning.
  • Vis soil og avløp i fiolett.

 

 

 

Migrated