Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Materialval (bad) s. 176-178

 

Godkjente våtromsprodukter

Bli kjent med Sintef sin sertifiseringsordning. Gå inn på http://www.sintefcertification.no/Default.aspx og finn fram til de godkjente og sertifiserte våtromsprodukter. Se om du kan finne noe maling som er godkjent for våtrom.

Hvordan ser godkjenningsmerket fra Sintef ut?

 

Tre på badet

Tenk deg at du har en ekstrajobb på Maxbo og får en kunde som absolutt vil ha tre på badet sitt. Du vet at det kan være problematisk og ønsker å hjelpe ham å forstå hvordan han kan bruke tre på badet uten at det vil gi ham langsiktige problemer med fukt og råte. Finn en tilfeldig plantegning av et baderom og lag tre ulike skisseløsninger til hvor og hvordan han kan få treverket sitt inn. Bruk maks 30 minutter på alle tre skissene tilsammen. 

Når du har overbevist kunden din om en løsning vil du sørge for mersalg. Det vil si at du kan selge ham flere produkter han kommer til å trenge til dette, nå med en gang. Hva må han tenke på i forhold til overflate behandling av treverket? Hvilket utstyr trenger han til å montere treverket? Hvilket utstyr trenger han til å overflatebehandle treverket? 

 

Overflatebehandling av stein og flis

Gå inn på Fagstoff, Materialer, Leire og stein her på fagportalen. Finn ut av hva slags overflatebehandling av stein du vil anbefale til bruk på baderomsbenk og -gulv, og når bør fliser og stein impregneres? 

 

Våtromsvinyl og baderomspanel

Dra på ekskursjon til en byggevarebutikk som har både våtromsvinyl og baderomspanel. Hva er forskjellen på dem utseende- og konstruksjonsmessig? Spør betjeningen om all våtromsvinylen deres har hjelpestoffet "mykgjørere". 

 

 

Migrated