Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Perspektivteknikk

Her er et tre-dagers kurs i perspektivteknikk. Du skal i prinsippet bli i stand til å mestre denne skisseteknikken godt på kun tre dager om du følger denne oppskriften, og samtidig oppsøker veiledning. 

 

Dag 1: 6 timer
 

Du får utdelt plantegning i målestokk 1:50 av en leilighet med kjøkken, stue, soverom, bad og ett trapperom. Det er tidsbegrensning på øvelsene under. Du vil få begrenset tid på hver tegning. Her skal læreren holde tiden og samtidig gå rundt og veilede. Tidsintervallet er et forslag, juster etter behov. Men prinsippet er: kortere tid for hver tegning. Det er i tidbegrensningen og gjentakelsen at den beste læringen ligger – så her er det ikke lov å ta noen snarveier. Det anbefales at websidene med teori og filmer knyttet til temaet gjennomgås nøye med lærer. Anbefalt film- og teorirekkefølge før øvelse 1a):

 1. Se filmen på http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv/oyehoyde-og-horisont
 2. Se filmen på http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv/standpunkt
 3. Gjennomgå illustrasjoner fra samme nettsiden.
 4. Lærer gjør deretter en tavlegjennomgang, av teknikken over, fra et femte rom (f.eks kjøkkenet i leiligheten). Elever aper etter tavletegning: En tavlestrek --> elever gjør det samme på eget ark. Start med 1-punkts perspektiv fra inngangen til kjøkkenet. Deretter gjennomgås 2-punkts perspektiv fra et hjørne på kjøkkenet.
 5. Se den siste filmen (om høyder i rom) på http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv

Bruk blyant. Reduksjonsstav brukes til å måle øyehøyde og takhøyde på vegg eller hjørne som er i målestokk. Ellers er linjaler forbudt fra pult og tegning. Her skal skisseteknikk og rablestrek fram.

Starttips:

 • Start alltid med å plassere horisontlinjen et stykke over midten av arket. Vanligvis best å jobbe i liggende format.
 • Plasser forsvinningspunkt. Tegn standpunkt inn på planen og illustrer utsiktsvinkel med en V-form. Vinkle planen slik at du har den foran deg i den vinkelen du ser inn i rommet. 1-punkts perspektiv kan ha forsvinningspunkt midt på arket eller til siden. Når du plasserer forsvinningspunkt for 2-punktsperspektiv vil du tenke at dess nærmere forsvinningspunktene er tegningen din, dess mindre vil du se av rommet. Om standpunktet er langt unna, ser du mye mer av rommet. Forsvinningspunktene kan da være utenfor arket ditt. Da må du markere forsvinningspunktene med kryss på pulten tape tegningen fast på pulten, så den ikke flytter seg i forhold til forsvinningspunktene. 
 • Bruk reduksjonsstaven i samme målestokk som plantegningen er i og marker øyehøyde på 1650 mm og takhøyde fra gulv 2400 mm. Jobber du i 1-punkt har du en hel vegg som er i målestokk. Jobber du i 2-punkt har du kun et hjørne i målestokk. Nå er det ikke lenger lov å bruke linjal.
 • Bruk blyantens lengde (istedetfor linjal) til å måle circa hvor lang veggen er og markér på tegningen din. Nå kan du trekke opp veggen som er i målestokk og du vet at du har et circa riktig utgangspunkt for resten av perspektivet.  

 

Øvelse 1a

50 minutter (den første tar lengst tid)

Tre utsnitt fra soverommet. Velg et utsnitt  fra sittehøyde, de andre to i standard øyenhøyde. Det ene skal være et nærbilde av et hjørne, et annet fra inngangsdøren, det tredje er valgfritt. Vurdér hva du synes blir det beste utsnittet i forhold til rommet. To av disse kan være ettpunktsperspektiv. Få med deg alle arkitekturdetaljer som vinduer, dører og trapper. Møbler skal ikke tegnes inn i disse øvelsene.

Signer tegningene og skriv 50 min/3 på dem. 

Øvelse 1b

40 minutter

Tre utsnitt fra den store stuen. Her skal minst to av dem være 2-punkts perspektiv, et fra inngangsdøren. Få med deg alle arkitekturdetaljer som vinduer, dører og trapper. Møbler skal ikke tegnes inn i disse øvelsene.

Signer tegningene og skriv 40 min/3 på dem. 

 

 

 

Dag 2: 6 timer

 

(helst en uke senere)

Fortsett med plantegningen fra sist. Anbefalt film- og teorirekkefølge før øvelse 1c):

  1. Se filmen som bruker stjerneteknikken på http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv/ettpunktsperspektiv
  2. Lærer gjennomgår dybdeteknikken med diagonaler, fra den siste illustrasjonen på samme nettside, på tavla. Elever aper teknikken på eget ark.
  3. Se de to siste filmene på: http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv/topunktsperspektiv

   

  Øvelse 1c

  30 minutter

  To utsnitt fra bad. Bruk stjerneteknikken. Ett 1-punkts fra inngangsdøren og ett 2-punkts fra liggehøyde i badekaret. Flislegg gulv og vegger ved å utnytte stjerneteknikken. I 2-punktsperspektiv tegnes det "halvstjerner" ut fra begge forsvinningspunkt mot hverandre, linjene overlapper hverandre til et rutemønster. Få med deg alle arkitekturdetaljer som vinduer, fliser, dører og trapper. Møbler skal ikke tegnes inn i disse øvelsene.

  Signer tegningene og skriv 30 min/2 på dem. 

  Øvelse 1d

  40 minutter

  To utsnitt fra trapperommet. Velg et utsnitt der du står øverst i trappen og et midt i trappen. Få med deg alle arkitekturdetaljer som vinduer, dører og trapper. Møbler skal ikke tegnes inn i disse øvelsene.

  Signer tegningene og skriv 40 min/2 på dem. 

   

   

   

  Dag 3: 6 timer

   

  (helst en uke senere)

  Finn fram til skissene fra forrige øvelse (dag 1 og 2). Du skal nå plassere alle møbler og gjenstander inn som søyler, kuber, pyramider eller kuler. NB! Det er ikke lov å tegne noen detaljer inne i disse grunnformene før i oppgave e).  Anbefalt film- og teorirekkefølge før øvelse 1b):

   1. Se den første filmen (med traktoren) på http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv
   2. Repeter filmen (spol fram til tips om sirkler) på side http://vg3interior.no/interiorkonsulenten/visuell-presentasjon/frihandsperspektiv/standpunkt

    

   Øvelse 2a)

    

   60 minutter: 3 tegninger fra soverommet: ta med møbler, puter, bilder, lamper. Alt som grunnformer. Signer tegningene og skriv 60 min/3 på dem. 

   Øvelse 2b)

   50 minutter: 3 tegninger fra stuen: her er det som oftest langt flere gjenstander. Ta med det meste, som grunnformer! Signer tegningene og skriv 50 min/3 på dem. 

   Øvelse 2c)

   30 minutter: 2 tegninger fra trapperommet: ta med vegglampetter, garderobemøbler, etc som grunnformer. Signer tegningene og skriv 30 min/2 på dem. 

   Øvelse 2d)

   10 minutter: 2 tegninger fra badet: ta med inredning, såper og håndklær, osv som grunnformer. Signer tegningene og skriv 10 min/2 på dem. 

   Øvelse 2e)

   Når du er ferdig med alle rommenes grunnformer så velg deg et perspektiv fra hvert rom. Begynn å plassere detaljer inn i alle grunnformene. Bruk resten av dagen på dette. Avslutt dagen ved å henge opp det beste arbeidet.

    

    

   Migrated