Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Planløysing, s. 165-167

 

Variasjoner over planløsninger

Hver elev tegner opp en plantegning av eget kjøkkenareale, uten innredning. Noter stikkord på siden av plantegningen: antall familiemedlemmer/brukere av kjøkkenet, spesielle behov til kjøkkenet, f.eks hva brukes ofte, hvilke kjøkkenmaskiner/ type hvitevarer er det behov for? Dette gjøres gjerne hjemme som lekse dagen før, i målestokk 1:20.

Lærer kopierer opp alle elevenes planløsninger med stikkord og hver elev får utdelt en kopi av hvert kjøkken. Er det 12 elever sitter alle tolv med 12 ulike plantegninger.

Elevene får nå en tidsbegrensning på 15 min til å tegne inn en planløsning til hvert kjøkken. Når de sitter med sin egen plantegning tegner de inn kjøkkeninnredningen slik den er i dag. 

Alle samlesi plenum og diskuter orginalkjøkkenets planløsninger mot de nytegnede grovskissene som er tegnet. Hva er bra og hvorfor det? 

 

 

 

 

Migrated