Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

VVS, side 170

 

TEK 10

Finn fram til § 12-9 og § 13-20 i TEK 10 på lovdata.no. Ta utgangspunkt i eget bad og jobb sammen i grupper på 3 personer. Hvordan stemmer denne paragrafen med hvordan badet deres er hjemme? Dersom dere skal pusse opp badet, hvordan kan det planløses på en slik måte at det samsvarer med kravene herfra? 

hver elev tegner en grovskisse til mulig løsning, på hvert av de tre badene i gruppen. 

 

Kompetansesjekk

De fleste håndverkere er ærlige på egen og firmaets kompetanse. Men noen håndverkere eller håndverksbedrifter påstår likevel at de kan mer enn de kan. Du vil være 100 % sikker på at de du anbefaler har den kompetanse de sier de at besitter. Ulike godkjenningsordninger utsteder sertifikater og tillater bedrifter som er godkjent å bruke merkene sine, for å vise at de er godkjente. Dette gjelder spesielt mestermerket Mester, merket for Godkjent våtromsbedrift og merket Godkjent for ansvarsrett.

Finn ut av hva disse godkjenningsordningene står for her og finn fram til noen små håndverksbedrifter i ditt lokalområde. Sjekk om disse håndverksbedriftene faktisk har den kompetansen de sier de har på nettsiden Kompetansesjekk.no

 

 

 

 

 

Migrated