Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Gardinkvaliteter s. 220

 

Flammesikring av tekstiler

Plenum: Se filmen som sammenlikner Trevira CS med et vanlig ikke-flammehemmet-tekstil her.

Har dere noen prøver av Trevira CS-tekstil? Hvilke leverandørerer sleger dette og hvilke design kan det fås i? Bestill vareprøver til å ha i klasserommet.

 

Draperingsevne

Finn 10 bilder fra ulike draperinger av gardiner. Hvilke tekstilkvaliteter kan brukes til de ulike draperingene? Ta med bildene til en tekstilbutikk/showrom og bli kjent med disse kvalitetene, hva de heter, hva de består av, vevtype og hvordan de draperer ulikt. Dersom skolens budsjett tillater det: Kjøp en gardinlengde av de rimeligste tekstilene for å ha draperingsprøver tilgjengelige på skolen.

 

Lysekthet og vaskeekthet

Se på tekstilprøvene dere har i klasserommet og finn fram hvilken grad av lysekthet og vaskeekthet det har. Hva kan du gjøre dersom du ønsker et gardin av tekstil med dårlig lysekthet i et vindu som får direkte sollys? 

 

Migrated