Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Heisegardiner: rullegardiner, plisségardine, liftgardiner og persienner s. 224-226

 

Pinbrett: Vindusavskjerming

Fortsett å utvikle pinbrettet "vindusavskjerming" på Pinterest.com. Denne gang har du fokus på å finne inspirerende eksemler på heisemekanismer som rullegardiner, persienner, plissé- og liftgardiner bruker. Finn eksempler på selve heisemekanismene hos leverandører av gardinoppheng. Finn eksempler som viser forskjellen på liftgardiner med og uten tverrgående spiler.

 

Brosjyrer og materialprøver

Kontakt leverandører av rulle-, plissé-, liftgardiner og persienner og bestill katalog/ brosjyrer med materialprøver til klasserommet.

 

Migrated