Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Heldekkende teppe s. 228-229

 

Produsenter

Hvilke produsenter har du som fører heldekkende tepper? Hvilke leverandører og butikker i ditt nærområde selger de varene sine til?

Lag en oversikt som presenterer hver produsent på et A4-ark. La hvert ark ha samme layout.

 

Ekskursjon

Bestill tid hos en teppeleverandør eller en teppebutikk og få en nøye gjennomgang av ulike teppekvaliteter. Hvordan finner du informasjon om teppets egenskaper og behandlinger den har vært gjennom? Det finnes også tepper som ikke er laget av tekstilfibre, men av for eksempel papir og plastmaterialer. Hva skiller disse i egenskaper fra "vanlige" tekstiltepper?

Forsøk om dere kan få med dere materialprøver og kataloger hjem til skolen. 

 

Migrated