Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Innvendig vindusavskjerming s. 218-219

 

Skjekkliste

Ta bilde av vinduet/ vinduene i ett rom du har hjemme, som har en form for vindusavskjerming. Besvar alle spørsmålene i sjekklisten i forhold til dette rommet og vinduet/vinduene. Dersom du ikke har valgt vindusavskjermingen selv, spør dine foresatte/utleier om hvordan de proriterte da de gjorde valgene sine.

Ville du anbefalt en annen løsning enn den som er nå? I så fall hva da og hvorfor det?

 

Migrated