Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Lameller s. 224

 

Lamellbredder

Finn et bilde av vinduer i et kontorbygg. Tegn vindusveggen opp i det du tror vil være riktig målestokk. Innred vinduene med lameller. Velg bredde på lamellene. Hvorfor velger du akkurat denne bredden?

 

Migrated