Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Skinner s. 222-223

 

Gardinskinner

Finn tre ulike stuer der du ser det kan passe å innrede med gardiner på skinne. Tenk at du skal bruke skinner med to eller tre spor i alle stuene. Hva slags gardiner vil du foreslå? 

Lag et A3 collage til hver stue der du viser bilde av stuen og fester prøver av gardintekstiler, evnt. bilder. Vis hvordan du ønsker at hvert tekstil skal henge: fra tak eller vegg, med eller uten rynkebånd, gardinholdere og evnt. kappe. Hva skal være sidegardin og hva fortrekksgardin?

 

Migrated